Filonnaa

Secarik kertas tergores oleh tinta hitam yang datang sebagai curahan.