Dyfrig Williams

Pam mae cytundebau goruchwylio yn ddefnyddiol

Un o’r pethau cŵl am weithio i sefydliad fel Research in Practice yw ein bod ni'n gallu rhoi beth ni'n dysgu wrth ddatblygu ein hadnoddau ar waith yn ein gwaith ein hunain.

Pan wnes i gymryd arno ddyletswyddau rheolwr llinell eto, gofynnais fy nghydweithwyr yn y tîm Datblygu Busnes am sut allai ddechrau'r perthnasoedd ym modd bositif. Cefais fy nghyfeirio at y cytundebau goruchwylio a luniwyd ar gyfer y Rhaglen Datblygu Goruchwylwyr Ymarfer, a helpodd rhain i mi i egluro fy nisgwyliadau i’r cydweithwyr rydw i bellach yn rheoli.

Contract

Golygfa o rhywun yn arwyddo cytundeb neu contract

Mynd drwy'r ôl-gatalog

Mae dod yn rheolwr llinell hefyd wedi gwneud i mi edrych nôl dros rhai o'm hen blogbostau. Rydw i wedi nodi fy mod i eisiau cael perthnasoedd oedolyn i oedolyn, ac mae hynny'n rhywbeth rwy'n meddwl y gall cytundebau goruchwylio helpu mi i sefydlu. Mae'r rhesymeg dros gytundebau yn fy atgoffa o blogbost a sgwennais ar reolau sylfaenol – maen nhw'n ddatganiad ar y cyd o sut y gall perthnasoedd da edrych.

Fe wnaeth darllen yn ôl dros y blogbost fy atgoffa i y dylwn i checio beth mae ein gwerthoedd sefydliadol yn golygu i ni a pha werthoedd eraill sy'n bwysig. Oes gennym gyd-ddealltwriaeth o'r gwerthoedd yma? Er enghraifft, beth mae'n golygu i fod yn garedig a sut byddai hyn yn edrych yn ymarferol?

Mae’r eglurder o’r cytundebau yn fy atgoffa o’r dull ‘manual of me’, ond bod y cytundeb yn mynd ymhellach ac yn rhannu ymrwymiad ar y cyd ar gyfer sut y gall dau berson gweithio gyda’i gilydd.

Mynd y tu hwnt i orchymyn a rheolaeth

Yr hyn rydw i'n wir hoffi am y cytundeb goruchwylio yw bod berthynas iach yn gydgyfrifoldeb. Mae'n wrthgyferbyniad i'r sefyllfa o fewn sefydliad gorchymyn a rheoli, ble mae'r cyfrifoldeb ar gyfer llunio'r berthynas yn eistedd gyda'r rheolwr. Rwy’n edrych ymlaen at weld sut all y cytundebau ein helpu i symud y tu hwnt i’r pwynt yma fel bod gennym sail dda ar gyfer perthnasoedd gwaith effeithiol a chefnogol.