Dyfrig Williams

Ydy ein cyfnodau canolbwyntio yn dirywio?

Rydw i wedi bod yn edrych ar ymchwil ynghylch cyfnodau canolbwyntio er mwyn bwydo'r canfyddiadau i fewn i'n cynnig dysgu ar-lein.

Falle dyw e ddim yn syndod bod pobl yn canolbwyntio'n wahanol mewn gofod ar-lein o gymharu â digwyddiadau wyneb yn wyneb. Mae'r cyd-destun wahanol yn golygu fod yna cymaint mwy o bethau sy'n gallu amharu ar ein sylw.

Cyfnod canolbwyntio
Rhywun yn edrych ar pili-pala yn lle gwneud gwaith ar gyfrifiadur

Beth mae'r dystiolaeth yn dweud

Er bod lot o ni'n credu bod ein cyfnodau canolbwyntio yn crebachu oherwydd ein defnydd o dechnoleg, mae’r erthygl yma ar y BBC yn dangos bod rhaid i ni edrych yn fanylach ar beth mae'r tystiolaeth yn dweud mewn gwirionedd. Mae yna llawer o ffeithiau a ffigurau amheus sy'n golygu bod y gwir yn cael ei cholli ynghylch gwybodaeth annilys.

Felly os nad yw ein cyfnodau canolbwyntio yn crebachu, ydy hyn yn meddwl ein bod ni'n gallu mynd yn ôl i ddibynnu ar PowerPoint eto?

“Bydd y faint o sylw rydyn ni'n rhoi i dasg yn amrywio yn dibynnu ar ofynion y dasg”

Mae'r dyfyniad yma wedi rhoi lot i mi feddwl amdano. Os does yna ddim gofyniad neu ymarfer sy'n ysgogi pobl i wrando, maent yn debygol i ddechrau meddwl am bethau arall. Mae siarad â phobl am gyfnod estynedig o amser (yn enwedig mewn gofod ar-lein ble mae yna lot o bethau'n gystadlu am sylw) yn golygu y bydd pobl yn debygol o diwnio mas. Does yna ddim cyfnod perffaith o amser sy'n golygu ein bod ni'n gallu cadw sylw pobl – mae hyn yn dibynnu ar cyd-destun a chynnwys. Ond os ydym yn cynnwys pobl yn yr ymarfer ac yn dangos bod ni'n gwerthfawrogi eu mewnbwn, yna mae'n nhw'n fwy tebygol o ganolbwyntio a bwydo i mewn i ddigwyddiadau ac ymarferion rydyn ni'n cynnal.