† Roshan Gurmeet Singh

Sometimes, death takes a holiday to fall in love with life.

Kabhi kabhi, maut chutthi lethi hai zindagi ko mohabbat karne ke liye.