Nyfiken på det mesta som har med att vara människa att göra.

Att spela in ljud med 32 bitars float (32 bit float)

Att spela in ljud i 32-bitars float jämförs ofta med att fotografera i raw-format på grund av dess flexibilitet och höga dynamiska omfång. När du spelar in ljud i 32-bit float kan du hantera ett mycket bredare spektrum av ljudnivåer jämfört med traditionella 16-bit eller 24-bit inspelningar. Detta innebär att du inte behöver vara lika noggrann med att justera inspelningsnivåerna perfekt under inspelningstillfället.

Skillnaden mellan 24-bit och 32-bit float audio ligger främst i deras dynamiska omfång och hur de hanterar ljudinformation, vilket påverkar deras förmåga att hantera höga och låga ljudnivåer.

24-bit audio erbjuder ett mycket högt dynamiskt omfång (omkring 144 dB) och är mer än tillräckligt för de flesta musikinspelningar och ljudproduktioner. Det ger en djup och detaljerad ljudbild och är standard i professionella musikinspelningar. När man spelar in i 24-bit måste man dock vara mer försiktig med inspelningsnivåerna för att undvika klippning och för att säkerställa att man inte får in för mycket brus vid låga ljudnivåer.

32-bit float audio har ett ännu bredare dynamiskt omfång (över 1500 dB teoretiskt) och använder flyttalsmatematik för att representera ljudvågor, vilket gör det möjligt att hantera extremt höga och låga ljudnivåer utan risk för klippning. Detta betyder att inspelningsnivåer kan vara mer flexibla, och att ljud som initialt klipps kan återställas i efterbehandling. 32-bit float är särskilt användbart i situationer med stor dynamisk variation och där precision i efterbearbetningen är kritisk.

I en 32-bit float inspelning lagras mer information om ljudsignalen, vilket tillåter efterbehandling av ljudet med mycket större flexibilitet. Om ljudnivåerna blir för höga och skulle ha klippts av i en vanlig inspelning, kan de i många fall återställas till hörbara och användbara nivåer utan hörbar distorsion. Likaså kan mycket låga ljudnivåer förstärkas utan att introducera brus och distorsion som man skulle få med lägre bitdjup.

Detta gör 32-bit float till ett kraftfullt verktyg för ljudtekniker, särskilt i situationer där ljudmiljön är oförutsägbar eller där det inte är praktiskt att ständigt justera nivåer manuellt. Det ger en sorts säkerhetsnät som gör att du kan fokusera mer på själva inspelningen och mindre på de tekniska aspekterna av ljudnivåer.

När du spelar in i 32-bit float kan du hantera extremt låga inspelningsnivåer på ett sätt som inte är möjligt med lägre bitdjup som 16-bit eller 24-bit. Detta beror på att 32-bit float tillåter en mycket bredare dynamisk omfång och en högre signal-till-brus-ratio.

I praktiken betyder detta att även om ljudnivåerna är så låga att de knappt är hörbara vid inspelningstillfället, kan de förstärkas betydligt i efterbehandlingen utan att introducera betydande mängder brus eller distorsion. Detta är möjligt eftersom formatet effektivt kan hantera en mycket stor mängd förstärkning innan brus blir ett problem, tack vare dess höga precision och flyttalshantering.

Ett vanligt scenario kan vara inspelning i en mycket tyst miljö där fina detaljer och svaga ljud är viktiga. Med 32-bit float kan dessa ljud fångas upp vid mycket låga nivåer och sedan förstärkas digitalt till hörbara nivåer utan kvalitetsförlust. Detta gör 32-bit float särskilt lämpligt för fältinspelningar, klassisk musik, och andra miljöer där dynamiken kan variera kraftigt och där detaljerna i de tystaste delarna är kritiska för den slutliga ljudupplevelsen.

När man arbetar med 32-bit float är det vanligt att de råa ljudfilerna låter mycket tyst när man först lyssnar på dem. Detta är förväntat eftersom dessa filer fångar ett fullt dynamiskt omfång. För att hantera detta är det nödvändigt att normalisera dem i sitt ljudprogram (DAW).

Normalisering i en DAW innebär att man höjer ljudet till en standardnivå utan att introducera ytterligare brus eller distorsion. Det är ett avgörande steg för att säkerställa att ljudet når en optimal volym för uppspelning utan att kompromissa med dess kvalitet. Så om du stöter på tysta råfiler i 32-bit float-format är lösningen att normalisera dem i din föredragna DAW för en optimal lyssnarupplevelse.