Nyfiken på det mesta som har med att vara människa att göra.

Bättre sömn med tyngdtäcke?

Ett tyngdtäcke är ett terapeutiskt hjälpmedel som är designat för att vara tyngre än ett vanligt täcke. Typiskt väger dessa täcken mellan 4 och 14 kg, men vikten kan variera beroende på individens behov och preferenser. Vikten i täcket fördelas jämnt över användarens kropp och ger en form av djuptrycksstimulering, vilket kan ha en lugnande och avkopplande effekt.

Tyngdtäckena är ofta fyllda med material som små plastpärlor, glaspärlor eller metallkedjor för att uppnå den önskade tyngden. Denna vikt skapar en lätt tryckkänsla över kroppen, liknande en fast omfamning eller en massage. Syftet med detta tryck är att efterlikna en terapiform känd som djuptrycksstimulering, vilket har visat sig kunna hjälpa till att minska ångest och stress, förbättra humöret och hjälpa till med sömnproblem.

Tyngdtäcken används ofta som ett hjälpmedel för personer med vissa medicinska tillstånd, som autism, ADHD, sömnlöshet, ångest och stressrelaterade tillstånd. De används även av människor som helt enkelt finner den extra tyngden lugnande och behaglig, vilket kan bidra till en bättre sömnkvalitet.

Det är viktigt att notera att tyngdtäcken inte rekommenderas för mycket små barn eller för personer som inte kan flytta täcket av sig själva. Likaså ska individer med vissa medicinska tillstånd, som vissa typer av andningsproblem eller blodcirkulationsproblem, rådgöra med en läkare innan de använder ett tyngdtäcke.

Den senaste forskningen kring tyngdtäcken och deras påverkan på sömnen har fokuserat på olika aspekter, från sömnproblem till dess effekter på psykisk hälsa. En studie vid Karolinska Institutet i Stockholm undersökte hur ett tyngdtäcke med metallkedjor kunde förbättra symtomen på sömnlöshet jämfört med ett lättare täcke med plastkedjor​​. Forskningen har även visat att användning av tyngdtäcken kan öka salivkoncentrationen av melatonin med cirka 32% en timme innan sänggåendet, vilket antyder att tyngdtäcken kan främja en större utsöndring av melatonin vid sänggåendet​​​​.

I en annan studie som involverade patienter med störningar som större depressionsstörning, bipolär störning, generaliserad ångestsyndrom och uppmärksamhetsbrist-/hyperaktivitetsstörning, visade resultaten att användningen av tyngdtäcke i fyra veckor signifikant minskade svårighetsgraden av sömnlöshet, förbättrade sömnkvaliteten, ökade daglig aktivitetsnivå och minskade symtom på trötthet, depression och ångest​​​​​​.

Dessutom antyder en studie om kronisk smärta att användningen av ett tyngdtäcke kan ge större reduktioner av upplevd kronisk smärta, särskilt hos personer med hög ångest, men studien kunde inte fastställa om dessa förbättringar var medierade av förbättrad sömn eller ångestminskning​​. Å andra sidan visar en systematisk översyn att det finns begränsad forskning kring effektiviteten av tyngdtäcken för att minska ångest och sömnlöshet. Denna översyn understryker behovet av ytterligare forskning för att fastställa riktlinjer för användningen av tyngdtäcken i klinisk praxis och för att undersöka deras underliggande mekanismer​​.

En studie publicerad 2015 i Journal of Sleep Medicine and Disorders involverade 31 vuxna med kronisk sömnlöshet. Deras sömn spårades under en vecka med deras vanliga sängkläder, sedan två veckor med ett tyngdtäcke, och sedan en ytterligare vecka med deras vanliga sängkläder. Fyra av fem deltagare i studien tyckte om tyngdtäcket. De som använde tyngdtäcket sov längre och vaknade mindre under natten. De rapporterade också att det var lättare att somna med tyngdtäcket och kände sig mer utvilade nästa morgon. Teorin är att tyngdtäcken kan fungera delvis genom att ge fast och djup tryckstimulering, vilket ger en lugnande och omslutande känsla​

Forskningen pekar alltså på att tyngdtäcken kan vara effektiva för att förbättra sömnen och minska symtom på ångest och depression hos vissa individer, inklusive de med sömnproblem som gör att de vaknar och har svårt att somna om. Dock krävs mer forskning för att fullt ut förstå deras effekter och mekanismer.