Papuga marudzi

Czyli o sądach, prawie i polityce z punktu widzenia praktyka